Medarbetare på Maracas

Lizethe Broman

Rektor och förskollärare

Lars Petterson

Barnskötare, ekonomiansvarig och resurspedagog

 

Avdelning månlejonen, utepedagogik

Elin Petterson

Barnskötare, biträdande rektor och resurspedagog

Avdelning galaxpantrarna, musik och språk avdelning

Josefin Juell Henriksen

Förskollärare, musikpedagog

Avdelning galaxpantrarna, musik och språk avdelning

Camilla Kristensson

Barnskötare

Avdelning galaxpantrarna, musik och språk avdelning

Jimmy Nyberg

Förskollärare

Avdelning solleopaderna, ren uteavdelning

Lars Jönsson

Barnskötare

 

Avdelning månlejonen, utepedagogik

Philip Becke

Barnskötare och resurspedagog

Avdelning solleopaderna, ren uteavdelning

Emma Ekman

Barnskötare

Fast vikarie på förskolans alla avdelningar

Angelica Persson

Barnskötare

Vikarie